PRIVATE WORLD PLUS

FREE MARKET SIMPSON

 

 

 

 

 

Simpson kojarzony jest ze swoją twórczością skupioną wokół spostrzeżeń na temat polityki, natury problemów ekonomicznych czy społecznych. W tym przypadku wystawa „Private World +”, spośród jego dotychczasowych wystaw, będzie tą najbardziej osobistą.

Nie tylko to, co zaliczane jest do szeroko pojętego „kapitału kulturowego", wpływa na możliwość odbioru sztuki. Zwykły symbol krzyża, odczytywany w kontekście danego kręgu kulturowego, i tak będzie budzić w odbiorcach różne emocje, a w związku z tym będzie przez nich różnie interpretowany – pomimo intencji artysty. Wynika to z osobistych doświadczeń każdego człowieka, które mają wpływ nie tylko na przekonania, ale między innymi właśnie na emocje towarzyszące interpretacji komunikatów i symboli – także tych będących wytworami kultury masowej. Dlatego w swoich najnowszych obrazach Simpson wchodzi również w świat dzieciństwa i rodzinnego domu. Właśnie te doświadczenia wyniesione z „prywatnego świata” pozwalają mu budować taki, a nie inny, idiom malarski.

Podstawowa wersja wystawy została zaprezentowana w maju w Warszawie w ramach IRON OXIDE Pop-up exhibition. Zawarty w tytule nowej wystawy „plus" to rozszerzenie konwencji – ekspozycja została rozbudowana o przekrojową prezentację dzieł artysty. Dlatego będzie można zobaczyć starsze obrazy z wystaw takich jak „Helldorado” czy „Problem.gov.pl”, jak również dokumentację działań w przestrzeni miasta, prace na papierze czy formy instalacji i wideoinstalacji.

fot. Marcin Szczygieł